Letní koncerty 2015

Letní sezóna začala koncertem na hradeckých městských slavnostech 28. června.

Letní promenádní koncerty v Opavě na Dolním náměstí byly hradeckým dechovým orchestrem obsazeny ve dvou termínech - 5. července a 6. září. 

23. srpna byl uspořádán promenádní koncert na zahradě restaurace "Na staré poště", jenž byl hojně navštíven hradeckými občany a také seniory z blízkého Domu s pečovatelskou službou.

Ve dnech 24. a 25. září byl orchestr pozván slovenským městem Liptovský Hrádok k provedení dvou koncertů v rámci jejich pravidelných podzimních trhů. Účast nebyla do poslední chvíle jistá, ale po několikerém jednání se starostou města, byl přislíben finanční příspěvek na úhradu autobusu. 

Významnou akcí - krajského významu - byl pohřeb sovětského vojáka - pilota, který padl na sklonku II. světové války v blízkosti Klímkovic. Jeho hrob byl objeven při stavebních pracích. Podařilo se ho dokonce identifikovat a vyhledat jeho rodinu na dnešní Ukrajině. Tělesné ostatky byly vyzvednuty a slavnostně pohřbeny za účasti příslušníků jeho rodiny, Armády České republiky a krajských politiků na hřbitově obětí II. světové války v Hlučíně. Dechový orchestr Hradec nad Moravicí byl pozván, aby zajistil hudební doprovod.

Pro letní koncerty byly nastudovány tyto skladby, z nichž pro jednotlivé akce byl sestavován program:

Říkej mi - Karel Svoboda, Text: Pavel Vrba

Do věží - Karel Svoboda, Text: Jiří Štajdl

Vyznání v růžích - Text: Jiří Traxler

Summer Time - George Gershwin

Každý jednou velkou lásku potká - Ken Lane, Text: Jiřina Fikejzová

Pojď se mnou lásko má - Bohuslav Sedláček, Text: Ivo Fischer

Růžičky - Mikuláš Schneider Trnavský

Chtěla bych tančit jen - Frederick Loewe, Text: Ota Ornest

Dobrou noc - Zdeněk Petr, Text: Vladimír Dvořák

Slavíci z Madridu - Huges Aufry, Text: Ivo Fischer

Babičko, nauč mě Charleston - Ludvík Podéšť

What a Wonderful World - Louis Armstrong

Co je to láska - Elvis Presley

Hoch Heideckburg - Rudolf Herzer

In The Mood - Glen Miller

Vídeňská romance

Podívej, kvete růže - Gilbert Becaud

Bugatti step - Jaroslav Ježek

Zrání - František Maňas

Ekvilibristé - Jaroslav Malina

Frank Sinatra in Concert - směs písní Franka Sinatry

Selanka - Miloš Machek

Maminčina pohádka - Jindřich Praveček

Tanečnice z Jerevanu

Zpívali: Lucie Deutsch, Kateřina Lebedová, Dominik Krayzel

Dirigenti: Ilja Banar, Jiří Šrom